Informácie

Usporiadateľ

Slovenská lekárska spoločnosť

Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

LF UPJŠ Košice

Dátum a miesto

26. - 27. 4. 2019

Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice

Kongresový jazyk

slovenčina, angličtina

Kontaktná adresa

MUDr. Soňa Tomková, PhD.

Osteocentrum,

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca

Tel./Fax: +421 55 7234 120

e-mail: stomkova@nemocnicasaca.sk, tomkovas@yahoo.com

Kongresový sekretariát

Slovenská lekárska spoločnosť - kongresové oddelenie Pavol Vician, Cukrová 3, 813 22 Bratislava

Tel.: +421 2 5263 5603, 5292 2019

Fax: +421 2 5263 5611

e-mail: vician@sls.sk

Organizačný sekretariát

Progress CA s.r.o.

Krivá 18, 040 01 Košice

Kontakt: Ing. Beata Kapustová,

Tel.: +421 55 68 06 261, 0905 411 511 Fax: +421 55 68 06 156

e- mail: beata.kapustova@progress.eu.sk

Informácie online

www.osteoforum.sk

www.osteoporoza.sk

www.progress.eu.sk

Kredity ARS CME

Podujatie je zaradené do kontinuláneho medicínskeho vzdelávania a každý registrovaný účastník dostane po skončení odborného programu potvrdenie o účastis kreditovým hodnotením.

Hlavná téma

Praktická osteológia /diferenciálna diagnostika osteoporózy

bloky:

  • gastroenterológia / hepatológia
  • endokrinológia / diabetológia / glukokortikoidy
  • nefrológia / biochémia
  • ortopédia/protetika/rehabilitácia
  • onkológia
  • liekmi indukovaná osteoporóza

Podujatie bude prebiehať v jednotlivých blokoch formou otázok z pléna, resp. písomne dodaných otázok a odpovedí jednotlivých členov odborného panelu. Možnosť zasielania otázok (anonymne, alebo s udaním mena lekára) mailom na: sona.tomkova@nemocnicasaca.sk

Po ukončení odborného programu bude vylosovaná jedna zaslaná otázka s odmenou pre autora.

Registrácia, prihlásenie sa na aktívnu alebo pasívnu účasť

online: www.osteoforum.sk

e-mailom: vician@sls.sk

Kongresový poplatok

nečlenovia SOMOK - 60,- EUR

členovia SOMOK - 50,- EUR

dôchodcovia a študenti - bez poplatku

Spôsob platby kongresového poplatku

bankovým prevodom, bankové spojenie:

Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava VÚB Bratislava-mesto, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25

Číslo účtu: SK36 0200 0000 0000 0453 2012

Swiftcode: SUBASK BX

Variabilný symbol: 191116078

Spoločné posedenie

26.4.2019, vstupenka - 30,-EUR/osoba

Prednášky

pozvaní prednášatelia (vyžiadané prednášky)

Najlepšia publikácia

V rámci kongresu bude vyhlásený víťaz za najlepšiu publikáciu v r. 2018, prosíme posielať publikácie na adresu: pavol.masaryk@nurch.sk

Ubytovanie

Zabezpečuje Progress CA s.r.o.


JednolôžkováDvojlôžková
Hotel Yasmin****
od 103,- EUR
od 123,- EUR
Hotel Crystal*** 
od 68,- EUR
od 76,- EUR

Uvádzané ceny sú za izbu a noc, vrátane DPH a sú len informatívne. Presná cena izby Vám bude potvrdená pri rezervácii v závislosti od typu a obsadenia izby. Každý účastník 14. OSTEOFÓRA si ubytovanie záväzne rezervuje vo vybranom hoteli najneskôr do 25. 03. 2019 online v spoločnosti Progress CA s.r.o. Počet miest v jednotlivých hoteloch je obmedzený, odporúčame včasnú objednávku ubytovania. Po stanovenom termíne 25. 03. 2019 nebude možné garantovať voľné izby. Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.osteoforum.sk vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť požadované položky.