Vážené dámy, vážení páni,

dovoľujeme si Vás informovať, že vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a protiepidemické opatrenia platné od 03.03.2021 sa prezenčná forma 15.Osteofóra ruší.

Kongres prebehne virtuálnou formou / offline /, prednášky budú nahraté a budú k dispozícii registrovaným účastníkom počas 60 dní odo dňa zverejnenia.

O presnom  dátume zverejnenia prednášok Vás budeme informovať na stránke kongresu.

Registrácia na kongres